Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Sukcesja w firmach rodzinnych - wsparcie dla przedsiębiorców

Prowadzisz rodzinną firmę? Zadbaj o swój dorobek i zaplanuj sukcesję. Zgłoś się po wsparcie do PARP. Nabór wniosków w Wielkopolsce trwa do 1 grudnia 2021 r.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia,
  • pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:

  • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem;
  • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
    Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Ile można otrzymać?

Program jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych.

Zgłoszenia w ramach tego konkursu prowadzone są w podziale na 5 makroregionów przez operatorów wyłonionych przez PARP. Znajdź operatora realizującego projekt w Twoim województwie.

 

Więcej: PARP