Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Źródło wiedzy na temat trendów w Twojej branży

W lipcu 2022 r. w polskojęzycznym internecie najpopularniejsze, ale też wywołujące najwięcej emocji, były informacje związane z odnawialnymi źródłami energii. Aż 45% wzmianek o OZE miało wymowę negatywną. Często występowały również hasła „projektowanie”, „zrównoważony” i „recykling”. Przedstawiamy wnioski z najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje są to dziedziny uznane za priorytetowe dla rozwoju konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. Każdy z KIS-ów jest analizowany pod kątem specyficznych, identyfikujących go haseł. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wspólnie z ekspertami Uniwersytetu SWPS opracowuje comiesięczne raporty z ich monitoringu. W efekcie realizacji usługi wypracowano nowy typ usługi brokerskiej – infobrokering trendów i aktywności innowacyjnej w oparciu o najnowsze dane internetowe oraz wielowymiarową analizę materiałów źródłowych dostępnych w internecie (w j. polskim i angielskim).

Z najnowszego raportu wynika, że w lipcu 2022 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, w polskojęzycznym internecie najczęściej występowały informacje związane z odnawialnymi źródłami energii, monitorowane z pomocą hasła „OZE” (KIS 4). Ponadto do często występujących haseł należały: „projektowanie” (KIS 12), „zrównoważony” (KIS 5) i „recykling” (KIS 7). Nadal najrzadsze w języku polskim były wzmianki z hasłami: „biogospodarka”, „foodtech” (KIS 2) i „fotonika” (KIS 9), a dość rzadkie – „nanotechnologia” (KIS 8).

Wzmianki o wymowie pozytywnej w języku polskim stanowiły łącznie 13%, a wzmianki o wymowie negatywnej – 23%. W języku polskim pozytywną wymowę najczęściej miały wzmianki zawierające hasło „wzornictwo” – aż 40% i „recykling” – 24%. Tematem wywołującym w Polsce dużo negatywnych emocji są odnawialne źródła energii – aż 45% wzmianek miało wymowę negatywną (dla porównania w czerwcu było to 38%, a w maju 22%). Dość wysoki był też udział wzmianek negatywnych w przypadku haseł: „recykling” – 19% i „farmakologia” – 16%.

– Wśród wszystkich polskojęzycznych haseł objętych monitoringiem tematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) była najczęściej obecna, a wzmianek z tym hasłem było więcej niż w poprzednim miesiącu. Tematyka OZE nadal budziła silne emocje, zwłaszcza negatywne – podkreśla Grzegorz Rzeźnik, Manager ds. Badań i Innowacji SWPS, autor raportu.

Jak wynika z przeglądu najpopularniejszych wzmianek, dyskusje nt. energii odnawialnej są stałym elementem debaty publicznej w Polsce i na świecie, a wypowiedzi formułowano w szczególności w kontekście potrzeby zwiększenia niezależności od rosyjskich paliw kopalnych i potrzeby spowolnienia zmian klimatycznych. Największym wydarzeniem, z którym wiązała się intensyfikacja dyskursu, było przyjęcie przez rząd RP projektu ustawy mającej złagodzić obowiązującą obecnie zasadę 10H, co otworzyłoby drogę do budowy nowych farm wiatrowych na lądzie.

Warto pokreślić, że poniższy raport to również baza wiedzy na temat trendów w poszczególnych branżach. W przypadku każdego z 13 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w raporcie zawarte są najważniejsze i najpopularniejsze informacje o inwestycjach i wydarzeniach w danym obszarze.

– W raportach monitoringu KIS, każdy innowator oraz przedsiębiorca może znaleźć wzmianki na temat najczęściej poruszanych wydarzeń i inwestycji w poszczególnych branżach. Może to być pewien drogowskaz trendów i podpowiedzi, w którym kierunku warto się rozwijać oraz sposób znalezienia niszy rynkowych – podkreśla Krzysztof Buczek, kierownik w Departamencie Analiz i Strategii z PARP.

Pełną treść raportu można pobrać i przeczytać tutaj.

Raport „Monitoring aktywności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” ma charakter cykliczny i jest przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.4.2). Projekt jest realizowany w partnerstwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o Monitoringu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

 

Źródło: PARP