Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ścieżka Smart - 2 nabór do 30.06.2023

Kompleksowe wsparcie działalności MMŚP w obszarze wzmacniania zdolności B+R i wdrażania innowacji

czytaj więcej

IV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy

Tegoroczne trzydniowe obchody Dnia Przedsiębiorcy odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. w Łodzi.

czytaj więcej

Bezzwrotna dotacja na robotyzację i cyfryzację

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału zaplanowany został nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw w ramach KPO

czytaj więcej

Środki z UE na ochronę własności intelektualnej – znaki towarowe, wzory przemysłowe i patenty

W imieniu Urząd Patentowego RP oraz EUIPO zachęcamy do skorzystania z dofinansowania do zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków w ramach funduszu SME Fund przeznaczonego dla MŚP mających siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. Organizatorem programu jest Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz dla MŚP będzie działać do 16 grudnia 2022 r.

Fundusz oferuje wsparcie finansowe dla MŚP z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP.

Proces składania wniosku jest prosty. Przede wszystkim należy przygotować wymagane dokumenty. Muszą one być w formacie PDF (akceptowane są papierowe wersje dokumentów zeskanowane w formacie PDF). Każdy z przedłożonych dokumentów musi być czytelny i niezabezpieczony hasłem.

Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Więcej informacji dotyczących dofinansowania znajduje się na stronie internetowej Funduszu

W razie ewentualnych pytań na temat programu SME Fund zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Patentowego pod numerem telefonu Centrum Informacji o Własności Przemysłowej UPRP  22 579 05 55

 

Źródło: PARP