Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Izbowe spotkanie biznesowe w ADECON Sp. z o.o. - 13 X 2022

W czwartek, 13 października b.r., odbyło się kolejne spotkanie biznesowe przedsiębiorców zrzeszonych w naszej Izbie. To właśnie takie spotkania są najlepszą okazją do budowania wspólnoty lokalnego biznesu i integracji przedsiębiorców. To fantastycznie spędzony czas w biznesowym środowisku. Tym razem spotkaliśmy się w przedsiębiorstwie ADECON Sp. z o.o. z siedzibą w Dębe pod Kaliszem. Wartością dodaną spotkania, oprócz zaprezentowania działalności firmy ADECON, była prezentacja dr Przemysława Poszwy pt. "Ślad węglowy w praktyce - co przyniesie jutro?".

Spotkanie obejmowało dwie części oficjalne: prezentację "Ślad węglowy w praktyce - co przyniesie jutro?" oraz prezentację przedsiębiorstwa ADECON Sp. z o.o.

W pierwszej części głos zabrał dr Przemysław Poszwa - inżynier-naukowiec, autor ponad 20 recenzowanych prac naukowych, członek wielu zespołów badawczych. Ekspert programu Climate Leadership powered by powered by UN Environment. Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego. Członek Jury Konkursu Raportów Zrównoważonego Rozwoju organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte. Na co dzień zajmujący się mierzalną stroną ekologii wspierając firmy w efektywnym działaniu na rzecz klimatu, zarówno od strony technicznej, jak i środowiskowej. Autor bloga eko-logicznie.com. 

W swojej prezentacji skupił się przede wszystkim na tym:

  1. Czym jest ślad węglowy?
  2. Jak mierzy się ślad węglowy?
  3. Jakie są korzyści z mierzenia śladu węglowego przedsiębiorstwa oraz produktów
  4. Jakie są obowiązki raportowania niefinansowego firm
  5. Jaki jest wpływ śladu węglowego na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Dr Poszwa podkreślił, że celem oceny cyklu życia (LCA) jest umożliwienie podjęcia decyzji opartej na faktach w kwestii oddziaływania na środowisko. Ślad węglowy produktu jest tylko jednym ze wskaźników środowiskowych. [...] Ślad węglowy nie powinien być jedynym czynnikiem procesu decyzyjnego. 

Wymienił też wpływ liczenia śladu węglowego na działalność firm, w tym m.in: efektywność, adaptację, ograniczenie ryzyka, relacje biznesowe, komunikację, zgodność z prawem.

W dalszej części uczestnicy spotkania zapoznali się z działalnością gospodarczą spółki ADECON. Prezentacji  dokonał jeden z dwóch założycieli i współwłaścicieli firmy, a zarazem wiceprezes spółki pan Cezary Ewertowski.

        

ADECON Sp. z o.o., utworzona przez dwóch współwłaściciel Adriana Dolnego i Cezarego Ewertowskiego w czerwcu 2007 r., to jedna z najdynamiczniej rozwijających się firm sektora MŚP, której siedziba zlokalizowana jest w południowej Wielkopolsce. To firma, która kilkakrotnie znalazła się w gronie najlepszych w Polsce, na liście Magazynu FORBES, co jest potwierdzeniem jej stabilności finansowej oraz wiarygodności dla klientów.

ADECON jest operatorem logistycznym wyspecjalizowanym w obsłudze ładunków niebezpiecznych i w temperaturze kontrolowanej. Firma posiada własną flotę transportową, magazyny, agencje celne, skład celny, depot kontenerowy, agencje celne, oraz 6 biur, w tym w Hamburgu i Berlinie. Poprzez sieć partnerów realizuje przewozy na całym świecie. 

ADECON posiada status ZZR (zakład zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej) - wynika on ze specjalizacji w łańcuchu logistycznym towarów zakwalifikowanych jako towary niebezpieczne. Od wielu lat firma zdobywa przewagę na rynku logistyki towarów niebezpiecznych oraz wymagających temperatury kontrolowanej. Spełnienie tych specyficznych wymagań pozwala firmie na ciągłe zdobywanie i utrzymywanie przewagi nad konkurencją.

ADECON to nie tylko logistyka, ale także zaangażowanie w szereg inicjatyw społecznych. Dzięki podjętej przez zarząd spółki kilka lat temu inicjatywie „ADECON WSPIERA”, firma aktywnie udziela wsparcia instytucjom użytku publicznego, organizacjom społecznym oraz osobom fizycznym.

Spółka ADECON, z uwagi na zasługę najwyższego uznania,  w czerwcu 2022 r. nominowana została przez Prezydium IPHPW do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii LIDER MŚP.

ADECON Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które charakteryzuje się solidnością i rzetelnością. Przestrzega zasad etyki w biznesie i uczciwej konkurencji. Może być wzorem i inspiracją dla innych. DZIEKUJEMY ŻE JESTEŚCIE Z NAMI.