Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ruszają dotacje z EENergy

Dla firm z sektora MŚP do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie, a tym samym śladu węglowego.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Efektywność energetyczna

W harmonogramie programu FEnIKŚ 2021-2027 jeszcze w I kwartale zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie.

czytaj więcej

Bezrobocie rekordowo niskie trzeci miesiąc z rzędu

Według danych GUS, w sierpniu 2022 r. polski rynek pracy odnotował najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego od 32 lat. Jej poziom wyliczono na 4,8% – ostatnio tak niski wynik odnotowano w sierpniu 1990 r. Jednocześnie urzędy pracy odnotowały wzrost liczby dostępnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej o 10%. Oferowanych stanowisk było o 9 tys. więcej, niż miesiąc wcześniej.

 

Rekordowo niskie bezrobocie

Według danych GUS, w sierpniu 2022 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 4,8%, co wskazuje na stabilizowanie się tendencji spadkowej wskaźnika kolejny miesiąc z rzędu. W porównaniu z lipcem 2022 r. stopa spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu z sierpniem 2021 r. była niższa o 1,0 p.p.

Bezrobocie rejestrowane w porównaniu do lipca br. spadło w czterech województwach, natomiast w skali roku spadło we wszystkich województwach. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w wielkopolskim (2,7%), śląskim (3,7%) oraz małopolskim (4,1%), najwyższe zaś wskaźniki wystąpiły w województwach: warmińsko-mazurskim (7,6%), podkarpackim (7,3%) i kujawsko-pomorskim (6,8%).

W analizowanym miesiącu w urzędach pracy było zarejestrowanych 806,9 tys. bezrobotnych. W porównaniu z lipcem 2022 r. ich liczba spadła o 3,3 tys., tj. o 0,4%, a w porównaniu z sierpniem 2021 r. – o 153,9 tys. ( o 16,0%). Wśród bezrobotnych przeważały kobiety (447,6 tys. w stosunku do 359,3 tys. mężczyzn). Na koniec sierpnia 2022 r. najwięcej osób bezrobotnych odnotowano w województwie mazowieckim (119,9 tys.), a najmniej – w województwie lubuskim (15,3 tys.).

Wzrost liczby ofert w urzędach pracy

W sierpniu 2022 r. do urzędów pracy napłynęło 98,7 tys. zgłoszeń wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To wynik o 9,0 tys. wyższy (10,0%) niż w lipcu 2022 r. W porównaniu do sierpnia 2021 r., ofert było o 17,9 tys. (15,4%) mniej. Najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim, a najmniej – w podlaskim, opolskim i świętokrzyskim.

Bezrobocie w UE na stabilnym poziomie

Jak wynika z danych Eurostatu za lipiec 2022 r., stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 wyniosła 6,0%, a dla strefy euro (UE-19) – 6,6%. Oznacza to utrzymanie się wskaźnika na tym samym poziomie kolejny miesiąc z rzędu.

Polska na tle innych krajów członkowskich wypadła tak samo dobrze, jak miesiąc wcześniej. Według wyliczeń wykonanych przez Labour Force Survey, stopa bezrobocia w kraju ponownie wyniosła 2,6%, a lepszy wynik odnotowano jedynie w Czechach (2,3%).

Najwyższy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego zarejestrowano w Hiszpanii (12,6%), Grecji (11,4%) i na Cyprze (8,0%).

Spodziewany wzrost zatrudnienia w większych firmach

Jak wynika z raportu „Barometr ManpowerGroup perspektyw zatrudnienia. Dane dla IV kw. 2022, przeprowadzonego na próbie 509 pracodawców w Polsce, do końca grudnia 2022 r. 24% firm chce zatrudniać nowych pracowników. Największą chęć rozbudowywania zespołów zgłaszają średnie i duże przedsiębiorstwa. Najbardziej intensywne rekrutacje planują przedstawiciele obszaru bankowości i finansów oraz IT, technologii, telekomunikacji, komunikacji i mediów.

Taki sam odsetek pracodawców planuje także redukcje miejsc pracy – w zamiarach tych przodują z kolei mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy.

Polacy przychylni Ukraińcom na rynku pracy

W opracowaniu badania wykonanego przez InterviewMe „Polacy o Ukraińcach na polskim rynku pracy. Badanie 2022” autorzy wskazują, 83% Polaków zauważa większą obecność Ukraińców na rynku pracy. 45% ankietowanych przyznało, że nowi pracownicy zza wschodniej granicy pojawili się także w ich firmie.

Polacy są raczej przychylni sąsiadom adaptującym się na rodzimym rynku pracy. Ponad połowa (58%) uważa, że Polska potrzebuje pracowników z Ukrainy. 38% badanych osób jest zdania, że osoby z Ukrainy powinny otrzymywać dodatkowe wsparcie na rynku pracy. 88% Polaków nie ma nic przeciwko pracy z Ukraińcami, a otwarta postawa przeważa wśród kobiet (odsetek kobiet mających takie zdanie wyniósł 91%).

Osoby, które nie chcą pracować z Ukraińcami, jako powód najczęściej wskazywały barierę językową, brak zaufania i niechęć do narodu ukraińskiego czy też zaniżanie standardów pracy. Część wskazywała także na roszczeniową postawę Ukraińców.

 

Pełna wersja raportu zawierającego najnowsze dane z rynku oraz badań znajduje się na stronie.

 

Źródło: PARP