Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Nabór do programu Ścieżka SMART w ramach FENG

Wsparcie skierowane jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych

czytaj więcej

Nabór ekspertów 2021-2027

Eksperci będą współpracować z PARP w obszarach oceny wniosków o dofinansowanie; procedury odwoławczej; kontroli projektów, opinii (...)

czytaj więcej

FERS wsparciem dla polskich przedsiębiorców

Głównymi obszarami działania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego są: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność

czytaj więcej

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla8/templates/dd_business_110/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027

Celem programów nowej perspektywy jest wsparcie przedsiębiorstw, które realizują innowacyjne projekty. Programy składają się z działań, głównie dofinansowań, wspierających przedsiębiorstwa z różnych branż i regionów. Jedynie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej obejmują wsparcie dla konkretnych województw. Nowością jest włączenie do programu FEPW na lata 2021-2027 części Mazowsza - bez Warszawy i przyległych powiatów.

PARP będzie zaangażowana w realizację trzech krajowych programów operacyjnych:

 • Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki - celem programu jest: wspieranie rozwoju i zwiększanie potencjału w zakresie badań i innowacji, inwestycji i infrastruktury oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii, czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych, wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.
 • Fundusze europejskie dla rozwoju społecznego - celem programu jest: edukacja, wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.
 • Fundusze europejskie dla Polski Wschodniej

NA CO PRZEZNACZONE SĄ DOFINANSOWANIA W RAMACH NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ?

 • działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje)
 • wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach
 • projektowanie produktów i usług
 • uruchomienie biznesu (start-upów)
 • automatyzację i robotyzację
 • transformację w kierunku GOZ
 • ochronę wzorów i patentów
 • wejście na rynki zagraniczne

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE W RAMACH DZIAŁAŃ NOWEJ PERSPEKTYWY?

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Ośrodki innowacji (parki naukowo-technologiczne, parki naukowe, parki technologiczne, inkubatory technologiczne)
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Miasta wojewódzkie Polski Wschodniej
 • Partnerzy społeczni
 • Uczelnie

 

Źródło: PARP