Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Nabór do programu Ścieżka SMART w ramach FENG

Wsparcie skierowane jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych

czytaj więcej

Nabór ekspertów 2021-2027

Eksperci będą współpracować z PARP w obszarach oceny wniosków o dofinansowanie; procedury odwoławczej; kontroli projektów, opinii (...)

czytaj więcej

FERS wsparciem dla polskich przedsiębiorców

Głównymi obszarami działania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego są: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność

czytaj więcej

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /autoinstalator/joomla8/templates/dd_business_110/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS

Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców dr Marek Woch  informuje, że 2 stycznia 2023 r. zostało złożone do Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek zawiadomienie o utworzeniu Komitetu. Do zawiadomienia dołączono: Projekt ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce; Ocenę Skutków Regulacji; Uzasadnienie; Opracowanie pt. Mit o ,,wypychaniu” na samozatrudnienie; Analizę skutków finansowych wprowadzenia Dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców w Polsce; Opracowanie pt. Dobrowolność podlegania ubezpieczeniom społecznym jako przeciwdziałanie rozwijaniu się działalności gospodarczej w szarej strefie oraz podpisy obywateli wymagane ustawą.

Celem komitetu jest zebranie minimum 100 tys. podpisów pod projektem ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców, którego ideą jest, aby przedsiębiorca miał możliwość wyboru, czy chce się ubezpieczać w ZUS, czy chce zadbać o swoją emeryturę w inny sposób.

Projekt ustawy ma na celu przede wszystkim wprowadzenie dobrowolności podlegania publicznym ubezpieczeniom społecznym przez osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Przewidziane w nim rozwiązania stanowić będą istotne ułatwienie dla przedsiębiorców i w konsekwencji staną się czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy Polsce, a co za tym idzie, mogą przyczynić się do zahamowania rozrostu szarej strefy, która zaczęła spadać po wprowadzeniu w życie w 2018 r. Konstytucji Biznesu, a obecnie znów jest w trendzie wzrostowym.

Potrzeba uchwalenia ustawy wynika z konieczności uelastycznienia regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz dostosowania ich do realiów prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcjonujące obecnie rozwiązania, dotyczące ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców, są bowiem pod wieloma względami nieefektywne, a wynikające z nich obciążenia organizacyjne i finansowe (taki stan wynika z faktu, że fundamentalne zasady uregulowań ostały się, pomimo zapoczątkowanych zmian ustrojowych w 1989 r. w Polsce) stanowią istotną barierę w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.

Za ideą powstania Komitetu stoi Rada Przedsiębiorców powołana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Rzecznik MŚP od samego początku swojego urzędowania, czyli od 2018 r., zwraca uwagę, że „ryczałtowy ZUS” jest barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej dla małych firm. Mały zakład krawiecki, kosmetyczny czy fryzjerski, nie jest w stanie płacić ciągle rosnących składek, co zmusza do przechodzenia do szarej strefy oraz powoduje stale rosnącą liczbę polskich rodzin, wobec których ZUS prowadzi windykację zaległości. System dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców z powodzeniem od lat funkcjonuje w Niemczech.

 

Analiza skutków finansowych wprowadzenia dobrowolnego ZUS dla Przedsiębiorców

 

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP