Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Powiat ostrowski dla biznesu

16 maja b.r., w Zespole Pałacowo – Parkowym w Lewkowie, odbyło się spotkanie Business & Breakfast z Przedsiębiorcami. Wydarzenie objęte zostało Patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego Piotra Walkowskiego. Swój aktywny udział w spotkaniu miała również nasza IPHPW.

Spotkanie miało na celu integrację środowiska biznesowego Powiatu ostrowskiego oraz zbudowanie  trwałych relacji z samorządem terytorialnym. 

Ważne były działania networkingowe polegające na rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą i wymianie doświadczeń.

Podczas wydarzenia nie zabrakło prezentacji zadań jakie realizuje Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski na rzecz przedsiębiorców. Przedstawiona została także bogata oferta usług oraz podejmowanych porozumień jakie IPHPW podejmuje w celu zapewnienia pomocy i wsparcia lokalnemu biznesowi.

Poza IPHPW partnerami projektu byli: WARP, WFR, KDP, PIP, PUP oraz WIR.