Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w górę

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach wzrosło w marcu o 6,3% względem lutego. Kwota brutto sięgnęła tym samym ponad 7,5 tysiąca złotych. W marcu spadła także stopa bezrobocia rejestrowanego. Oto najnowsze dane z raportu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Procesy rekrutacyjne i nastroje pracowników

Jak wynika z cytowanej przez PARP 17. edycji „Barometru Rynku Pracy” Gi Group, aż 84% firm przyznało, że nie miało problemów z rekrutacją pracowników. To wyraźna poprawa w stosunku do roku 2022, kiedy z twierdzeniem tym zgodziła się zaledwie co druga badana firma.

Wśród przedsiębiorców, którzy napotkali trudności w procesie rekrutacyjnym, najczęściej wskazywanym wyzwaniem była niewystarczająca liczba odpowiednich kandydatów na rynku (74,7% odpowiedzi). Innymi problemami były rozbieżności między wymaganymi a posiadanymi przez kandydatów umiejętnościami (32,9%) oraz wygórowane oczekiwania finansowe (25,3%).

Autorzy opracowania twierdzą, że pomimo pogorszenia sytuacji gospodarczej i wzrostu inflacji wydaje się, że pracownicy nie mają większych obaw związanych z bezpieczeństwem zatrudnienia niż rok temu. 56,4% stwierdziło, że nie obawia się zwolnienia, 27,1% ma takie obawy, a 16,5% nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Największą pewność zatrudnienia wykazują osoby w wieku 18-24 lata (63% przyznaje brak obaw). Utraty pracy bardziej obawiają się kobiety (29,5% przy 24,7% wśród mężczyzn).

Co ciekawe, obawa o utratę zatrudnienia wyraźnie maleje wraz ze wzrostem zarobków. Brak obaw deklaruje niemal 78% osób zarabiających powyżej 7000 zł netto miesięcznie i tylko 35% osób zarabiających poniżej 1999 zł netto.

Spadek bezrobocia, wzrost ofert pracy

Jak czytamy w opracowaniu PARP za danymi Grant Thornton, w marcu br. na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce pojawiło się 325,5 tys. ofert pracy, tj. o 9,5% więcej niż miesiąc wcześniej. Największy wzrost prowadzonych rekrutacji zaobserwowano w branży finansowej (+31%) oraz wśród zawodów medycznych (+8%).

Więcej wolnych miejsc pracy zgłoszono również do urzędów pracy (dane GUS). W marcu była to liczba 96,9 tys., a więc o 3,1% wyższa niż w miesiącu poprzednim. Najwięcej, bo aż 18,9 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w województwie mazowieckim. Na drugim miejscu, z wynikiem o blisko połowę niższym, znalazło się województwo śląskie.

Spadła z kolei stopa bezrobocia rejestrowanego. W marcu zmalała ona o 0,1 p.p. w skali miesięcznej, do 5,4%. W marcu 2022 roku wskaźnik ten wynosił 5,8%.

Aktualne formy zatrudnienia

W raporcie znaleźć można także najnowsze dane z ogólnopolskiego badania Hays „Nowoczesne formy zatrudnienia 2023”. Jak czytamy, dominującą formą zatrudnienia wciąż pozostaje umowa o pracę (94%). 50% firm przyznaje, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy zlecenia lub umowy o działo. 39% respondentów korzysta także z umowy B2B. 27% firm outsourcuje poszczególne procesy.

Pozaetatowe formy zatrudnienia wynikają bezpośrednio z preferencji samych kandydatów – w szczególności ekspertów, managerów oraz specjalistów w dziedzinie nowych technologii. Czasowe zatrudnienie najczęściej dotyczy stanowisk związanych z IT (22%), produkcją i inżynierią (17%), administracją (10%) oraz obszarem finansowo-księgowym (9%).

Praca na określony czas staje się także coraz popularniejsza zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców. Rosnąca populacja tzw. giggersów uznaje, że praca projektowa jest bardzo atrakcyjna. Firmy coraz częściej będą poszerzać obszar geograficzny, na którym prowadzą działania rekrutacyjne, a kandydaci zaczną otwierać się na podjęcie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w innych krajach. Dla firm oznacza to większą elastyczność w zarządzaniu kosztami pracy.

Szczegółowe informacje oraz dodatkowe dane z rynku pracy znaleźć można w pełnej wersji raportu, opublikowanego na stronie PARP.

________________________________________________________________________________

Raport przygotowany przez PARP przedstawia syntetyczne wyniki aktualnych badań i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy. To cykliczna comiesięczna publikacja, którą Agencja przygotowuje na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji koordynującej działanie systemu Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Omawiany raport dotyczy okresu sprawozdawczego od 30 marca 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.