Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów - Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 30.10.2023 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - Priorytet 6 Działanie 06.04 "Wsparcie pracowników i pracodawców". Projekty skierowane są do pracodawców, u których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie i ich pracowników. 

Kto może składać wnioski

1. Przedsiębiorstwa

2. Administracja publiczna

3. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne

4. Partnerzy społeczni

5. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

6. Instytucje nauki i edukacji

 

Na co można otrzymać dofinansowanie

W ramach naboru można realizować projekty związane z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, poprawą ergonomii pracy.

 

Nabór wniosków w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 1.12.2023 r. od godziny 0.00 do dnia 15.12.2023 r. do godziny 23:59:59. Wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2021+). 

 

Niezbędne dokumenty

1.0  Regulamin wyboru projektów 06.04 (1.1 MB)

1.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEW 2021-2027 (758.3 KB)

1.2 Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.04 (184.1 KB)

Materiały pomocnicze: 

1. Wzór oświadczenia o poufności i bezstronności pracownika ION (183.6 KB)

2. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (357 KB)

3. karta oceny formlanej FEW (453.9 KB)

4. Karta oceny merytorycznej projektu FEW (444.1 KB)

5. Karta oceny kryterium negocyjnego FEW (250.4 KB)

6. Standard minimum realizacji zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach projektów z EFS+ (304.7 KB)

7. Załącznik III Wytycznych KE dotyczących zapewnienia poszanowania KPP UE (243.9 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (53.1 KB)

8. Informacja dot. przetwarzania danych osob. dla osób zaangażowanych w projekty (470.7 KB)

9. Wzór umowy o partnerstwie - projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

10. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt nierozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

11. Wzór umowy o partnerstwie - projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

12. Wzór umowy o partnerstwie (podpis elektroniczny) - projekt rozliczany wnioskami częściowymi (1 MB)

13. Wzór weksla i deklaracji wekslowej (299.9 KB)

14. Wzór weksla i deklaracji wekslowej wraz z oświadczeniem współmałżonka (331.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne.