Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Korporacyjne umowy na zakup energii

W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej zapraszamy do udziału w konferencji RE-Source Poland Conference - Korporacyjne umowy na zakup energii – zrównoważona energia dla konkurencyjnego przemysłu, która odbędzie się w Warszawie w dniach 9-10 grudnia 2019 r.. Konferencja poświęcona będzie możliwościom zabezpieczenia dostaw energii dla przedsiębiorstw działających w Polsce w ramach tzw. korporacyjnych umów sprzedaży, zawieranych bezpośrednio między odbiorcami i producentami energii ze źródeł odnawialnych.

Przedsiębiorcy w Polsce, zwłaszcza ci, których produkcja wymaga dużych nakładów energii, stoją przed ogromnym wyzwaniem wynikającym ze znaczącego wzrostu cen energii w Polsce w ostatnim czasie. Jest to poważne zagrożenie dla konkurencyjności firm działających na globalnych rynkach. Zakup prądu z odnawialnych źródeł energii, bezpośrednio od producentów, w ramach tzw. corporate PPAs stwarza
możliwość optymalizacji kosztów produkcji.

Ponadto, coraz więcej światowych korporacji stawia firmom, które wchodzą w skład ich międzynarodowego łańcucha dostaw, wymóg zasilania swojej produkcji czystą, nieobciążoną emisjami energią.

W dniach 9-10 grudnia w Warszawie odbiorcy energii będą mieli okazję dowiedzieć się na jakich zasadach mogą zabezpieczyć dostawy energii, kupując ją bezpośrednio od producentów OZE, a także zapoznać się z ofertą swoich potencjalnych dostawców w ramach sesji B2B.

Konferencja, organizowana pod auspicjami RE-Source Poland Hub, zgromadzi producentów energii ze źródeł odnawialnych oraz jej odbiorców. Ponieważ możliwość zakupu energii w ramach formuły cPPA jest jeszcze na polskim rynku stosunkowo nowa, w programie konferencji duży nacisk zostanie położony na aspekt edukacyjny. To szansa przede wszystkim dla odbiorców, aby zrozumieć specyfikę kontraktów cPPAs, zapoznać się z jej wariantami, tak aby przyjąć model najbardziej odpowiadający profilowi działalności danego przedsiębiorstwa.

Uczestnicy konferencji poznają m.in. standardowy model kontraktu cPPA opracowany przez EFET (European Federation of Energy Traders), którego zastosowanie umożliwia zmniejszenie kosztów transakcyjnych i ułatwia negocjacje między stronami umowy. Standard EFET będzie prezentowany
w polskiej wersji językowej.

Odbiorcy energii, dla których udział w konferencji jest nieodpłatny, otrzymają solidną dawkę wiedzy, która ułatwi im zoptymalizowanie kosztów energii w ich firmach.

więcej