Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Tworzenie produktów sieciowych przez MŚP – nabór wydłużony

Firmy i konsorcja, które planują wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów lub usług pod wspólną marką ze wsparciem z PARP, będą miały na to czas do 15 stycznia 2020 r. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie nawet 80% kosztów stworzenia produktów sieciowych w województwach Polski Wschodniej. Pula konkursowa to 420 mln zł.

Produkt sieciowy to oferta (produkt lub usługa) tworzona jest przez kilka rozproszonych podmiotów pod wspólną marką. Może to być współpraca niezależnych podmiotów, albo firm działających w ramach konsorcjum.

W dotychczasowych konkursach dominowały projekty z branży turystycznej, gdzie produkt sieciowy, co do zasady, tworzony jest przez kilka podmiotów oferujących odmienne usługi ukierunkowane na turystę. Może to być np. połączenie w jednym pakiecie aktywnego wypoczynku, wydarzeń kulturalnych, noclegu i posiłku, który ostatecznie oferowany jest pod wspólną marką. Każdy z dostępnych wariantów pakietu jest tworzony przez więcej niż jeden podmiot, czyli jest produktem sieciowym.

Jednak produkt sieciowy nie musi być pakietem usług. Równie dobrze produktem sieciowym może być pojazd, maszyna, urządzenie czy zestaw maszyn i urządzeń produkowane przez kilka współpracujących firm.

Szansę na dofinansowanie mają projekty innowacyjne co najmniej w skali kraju, które wpisują się w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej.

Minimalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu to 5 mln zł, a limit kosztów związanych z miejscami noclegowymi został podniesiony do 35% całości projektu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych oraz opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu. Projekty muszą być realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie)

W tegorocznej edycji konkursu aplikować mogą pojedynczy wnioskodawcy, którzy tworzą produkt sieciowy w kooperacji z co najmniej jednym podmiotem - bez konieczności zawiązywania formalnego konsorcjum firm. Umożliwiono dodatkowo finansowanie wydatków z nowego rodzaju pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną.

Więcej: PARP