Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Biała lista VAT

Od 1 stycznia korzystanie z białej listy dla wielu przedsiębiorców stało się obowiązkowe. W przeciwnym razie są narażeni na surowe sankcje. Wszystkie płatności w kwocie 15 000,00 lub powyżej (kwota dotyczy wartości transakcji, nie faktury) należy regulować przelewem bankowym na konto umieszczone na „białej liście”.

“Biała lista” to potoczna nazwa nowej bazy podatników VAT, prowadzonej od 1 września 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/.

Lista jest aktualizowana raz dziennie. Jednak nie ma tam płatników oczekujących na rejestrację oraz tych, którzy nie musieli dokonywać rejestracji (np. w związku z korzystaniem ze zwolnienia podmiotowego z VAT). Nie ma w niej także prywatnych rachunków (tzw. ROR-y), które są wykorzystywane przez przedsiębiorców indywidualnych.

Jak postępować:

– można sprawdzić kontrahentów; w szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT;

– w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar warto sprawdzić, czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności;

– jeśli firma przyjmuje płatności powyżej 15 tys. zł, warto sprawdzić na białej liście podatników VAT czy numery rachunków firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r.

– podatnicy PIT/CIT nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów w części, w jakiej płatność dotycząca transakcji, której stronami są przedsiębiorcy i której jednorazowa wartość brutto, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł, została dokonana przelewem na „szary rachunek” – czyli inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na „Białej liście”;

Ministerstwo finansów przypomina, że podatnik może uwolnić się od tych dolegliwości, jeżeli w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia zlecenia przelewu złoży do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o zapłacie na niezgłoszony na Białą listę rachunek.

Podstawowe informacje są na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/biala-lista-podatnikow-vat-nowe-narzedzie-do-sprawdzania-kontrahentow#9

źródło: ZPP