Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Zmiana Rzecznika MŚP

RMŚP to niezależny organ, którego gwarantem niezależności jest zakaz przynależności do partii politycznych

czytaj więcej

Raport o stanie MŚP w Polsce 2024

O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm

czytaj więcej

Szukasz dofinansowania?

Zapoznaj się z aktualnymi naborami PARP w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców

czytaj więcej

Trzy instytucje finansowe: WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ARR S.A. w Koninie i WFR sp. z o.o., z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisały Umowę, dzięki której WARP Sp. z o.o. i ARR S.A. mają w swojej ofercie nowy instrument wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw w formie POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, PARP wprowadza kolejne udogodnienia w projektach dotyczących umiędzynarodowienia działalności biznesowej. Dotyczą one konkursów Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (2.3.3 POIR), Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (3.3.3 POIR) oraz Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW).

Czytaj więcej...

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, od 16 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.

Czytaj więcej...
Pracodawco, zatrudniasz 10-49 osób na podstawie umowy o pracę, z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej, budowlanej? Przygotuj się do wypełnienia obowiązków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu wynikających z przepisów Kodeksu pracy.
Czytaj więcej...

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego poinformowała o pomocy, jakiej Miasto udzieli przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ostrowski Pakiet Pomocowy ma umożliwić lokalnym przedsiębiorcom przetrwanie kryzysu. Na ten cel z ostrowskiego budżetu wygospodarowano 650 tys. złotych.

Czytaj więcej...