Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 30.10.2023 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - Priorytet 6 Działanie 06.04 "Wsparcie pracowników i pracodawców". Projekty skierowane są do pracodawców, u których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie i ich pracowników. 

Czytaj więcej...

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i ARP Leasing Sp. z o.o. posiadają kompleksową ofertę wsparcia dla sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wspierają innowacje produktowe oraz inwestycje polskich eksporterów w oparciu o gwarancje KUKE S.A. Oferują pomoc dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Czytaj więcej...

Zgodnie z projektem dyrektywy CSRD przedstawionym przez Komisję Europejską, obowiązek raportowania ESG wcześniej czy później będzie dotyczył każdej firmy. Dla wielu z nich, wchodzące w życie od stycznia 2024 (zgodnie z projektem dyrektywy) obowiązki sprawozdawcze będą całkowicie nowe, ponieważ dane społeczne, środowiskowe, czy dotyczące ładu korporacyjnego nie były przez nie dotychczas ujawniane. O tym jakie wskaźniki i w jaki sposób należy raportować, a także jak przełożyć ich zapisy na konkretne dane w raporcie – opowiedzą w trakcie szkoleń Eksperci Szkoły ESG.

Czytaj więcej...

Żyjemy w erze przemysłowej rewolucji, gdzie cyfryzacja i automatyzacja stają się kluczem do sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Dla małych firm produkcyjnych, które pragną być konkurencyjne i przetrwać w środowisku szybko zmieniających się technologii, cyfryzacja stała się nie tyle luksusem, co koniecznością. Oto trzy fundamentalne etapy wdrożenia cyfryzacji, które pomogą Twojej firmie stać się bardziej innowacyjną i przystosowaną do wyzwań XXI wieku.

Czytaj więcej...