Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ruszają dotacje z EENergy

Dla firm z sektora MŚP do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie, a tym samym śladu węglowego.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Efektywność energetyczna

W harmonogramie programu FEnIKŚ 2021-2027 jeszcze w I kwartale zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie.

czytaj więcej

Europejski instytut Szkoleń i Doradztwa zaprasza na  e-szkolenie: "Baza BDO - dla zaawansowanych". Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego bezpośrednio odpowiedzialnego za BDO. W programie przewidziane są również konsultacje indywidualne. Termin: 6 marca 2024.

Czytaj więcej...

Wystartował projekt EENergy dla firm z sektora MŚP, które chcą wdrożyć działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii, a tym samym śladu węglowego. W sumie 900 firm z całej UE może liczyć na bezzwrotną dotację w kwocie 10 tysięcy euro! Celem dotacji jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa (w tym budynków, procesów i linii produkcyjnych) o 5 procent (mierzona 5 % redukcją energii w KWh).

Czytaj więcej...

Polecamy zapoznanie się z publikacją "Rozwiązania generatywnej sztucznej inteligencji – zagrożenia i aspekty prawne", której założeniem jest przedstawienie przedsiębiorcom zagadnień związanych z rozwiązaniami sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, w skrócie AI), w szczególności tej generatywnej. Ich stosowanie pociąga za sobą określone konsekwencje dla działalności wszystkich podmiotów, czyli także przedsiębiorców.

Czytaj więcej...

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na Technology & Business Cooperation Days 2024 - spotkania biznesowe w formule hybrydowej organizowane przy okazji Hannover Messe, największych na świecie targów  technologii, innowacji i  produktów dla przemysłu. Rejestracja do 8 kwietnia. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

W dniach 21-23 maja, pod hasłem: "Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki oraz poprawy warunków i jakości życia”, odbędą się w Katowicach 17. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® - wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania - interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. W 2024 roku, równolegle z targami INTARG® odbędą się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024.

Czytaj więcej...