Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Nabór do programu Ścieżka SMART w ramach FENG

Wsparcie skierowane jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych

czytaj więcej

Nabór ekspertów 2021-2027

Eksperci będą współpracować z PARP w obszarach oceny wniosków o dofinansowanie; procedury odwoławczej; kontroli projektów, opinii (...)

czytaj więcej

FERS wsparciem dla polskich przedsiębiorców

Głównymi obszarami działania Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego są: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność

czytaj więcej

9 stycznia 2023 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda podpisał z Prezesem PARP Dariuszem Budrowskim, porozumienie w sprawie wdrażania działań z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). PARP jest jedną z dziewięciu instytucji, uczestniczących w systemie dystrybucji unijnych środków. FERS jest kontynuacją realizowanego dotychczas Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a głównymi obszarami, na których się skupia są: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność.

Czytaj więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór na ekspertów w perspektywie 2021-2027. Nabór ma charakter ciągły i dotyczy wszystkich dziedzin wskazanych w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru ekspertów w ramach Programów: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki i Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w drugiej połowie lutego, w sześciu miastach Wielkopolski, odbędą się spotkania konsultacyjne podczas których zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia i zagadnienia projektu Strategii wodorowej dla Wielkopolski, w tym m.in. kluczowe uwarunkowania, cele strategiczne, bilans wodoru dla Wielkopolski pokazujący potencjał oraz prognozę produkcji różnymi metodami oraz szacowany popyt w różnych obszarach. Zapraszamy zatem do skorzystania z możliwości udziału w dyskusji i współtworzeniu dokumentu.

Czytaj więcej...

W dniach 27 lutego – 10 marca 2023 r. odbędą się wirtualne i stacjonarne spotkania b2b z kilkudziesięcioma firmami, które poszukują konkretnych rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii. Spotkania odbędą się przy okazji wiodących targów IT – MWC Congress w Barcelonie.

Czytaj więcej...

Informujemy, że w 23 stycznia b.r. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. rozpoczęła nabór wniosków na Pożyczkę EKOenergetyczną II. Finansowanie inwestycyjne dla sektora MŚP przeznaczone na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza w województwie wielkopolskim. 

Czytaj więcej...

Liczba nowych robotów przemysłowych zainstalowanych na świecie poszybowała na przestrzeni ostatniego roku do rekordowego poziomu ponad 517 tys. jednostek (+ 31 proc. r/r), z czego do polskich zakładów produkcyjnych trafiło 3.348 robotów. Powrót Polski do rankingu rynków z najwyższą liczbą instalacji robotów w ostatnim roku – na pozycję 15 – wskazuje, że po dwóch zdecydowanie słabszych latach firmy coraz silniej odczuwają potrzebę optymalizacji procesów i duże nadzieje wiążą z automatyzacją.

Czytaj więcej...