Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ruszają dotacje z EENergy

Dla firm z sektora MŚP do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie, a tym samym śladu węglowego.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Efektywność energetyczna

W harmonogramie programu FEnIKŚ 2021-2027 jeszcze w I kwartale zaplanowano nabór wniosków o dofinansowanie.

czytaj więcej

Rzemiosło stanowi znaczącą część ogółu firm w Polsce. Co czwarte przedsiębiorstwo sektora MŚP zajmuje się działalnością rzemieślniczą. Czy jesteśmy świadkami rozkwitu tego sektora polskiej gospodarki? O motywacjach prowadzenia biznesu rzemieślniczego, jego podobieństwach i różnicach w stosunku do firm nierzemieślniczych, a także barierach możemy przeczytać w raporcie opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Tropami polskiego rzemiosła”.

Czytaj więcej...

Masz pomysł na nowatorski projekt, ale brakuje Ci wsparcia finansowego z funduszy europejskich? A może dopiero zaczynasz rozważać wprowadzenie innowacji do swojego biznesu? Innopoint, STEP i Innovation Coach to tylko niektóre z usług informacyjnych, które oferują pomoc każdemu, kto pragnie rozwijać swoją firmę, podążać ścieżką innowacji, eksplorować rynki zagraniczne lub nawiązywać współpracę z jednostkami naukowymi.

Czytaj więcej...

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i ARP Leasing Sp. z o.o. posiadają kompleksową ofertę wsparcia dla sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wspierają innowacje produktowe oraz inwestycje polskich eksporterów w oparciu o gwarancje KUKE S.A. Oferują pomoc dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Czytaj więcej...

W 2024 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje wspierać rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw, równocześnie kładąc nacisk na podnoszenie kompetencji oraz poprawę dostępu do usług społecznych. Działania te zostaną sfinansowane w ramach programów takich jak Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Czytaj więcej...

Zgodnie z projektem dyrektywy CSRD przedstawionym przez Komisję Europejską, obowiązek raportowania ESG wcześniej czy później będzie dotyczył każdej firmy. Dla wielu z nich, wchodzące w życie od stycznia 2024 (zgodnie z projektem dyrektywy) obowiązki sprawozdawcze będą całkowicie nowe, ponieważ dane społeczne, środowiskowe, czy dotyczące ładu korporacyjnego nie były przez nie dotychczas ujawniane. O tym jakie wskaźniki i w jaki sposób należy raportować, a także jak przełożyć ich zapisy na konkretne dane w raporcie – opowiedzą w trakcie szkoleń Eksperci Szkoły ESG.

Czytaj więcej...

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 30.10.2023 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 - Priorytet 6 Działanie 06.04 "Wsparcie pracowników i pracodawców". Projekty skierowane są do pracodawców, u których występują czynniki negatywnie wpływające na zdrowie i ich pracowników. 

Czytaj więcej...