Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Ustawa o fundacji rodzinnej zacznie działać 22 maja, po trzech miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw i ponad dwóch latach od powstania jej projektu. Nowe przepisy mają zapobiec dezintegracji majątku zgromadzonego przez firmy rodzinne w razie śmierci lub emerytury ich założycieli czy właścicieli.

Czytaj więcej...

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz skierował wniosek o objaśnienie prawne do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie prosi o objaśnienia podstaw prawnych w oparciu, o które Zakład Ubezpieczeń Społecznych stał się prawotwórczą instytucją. ZUS wykreował „nieustawowego wspólnika iluzorycznego”, a to godzi w przepisy „Konstytucji Biznesu”.

Czytaj więcej...

Od 10 maja ruszył drugi nabór wniosków do Ścieżki Smart w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Celem programu jest kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowej i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Nabór w drugim konkursie potrwa do 30 czerwca br. Zapraszamy do współpracy.

Czytaj więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w siódmym spotkaniu regionalnym pt.: "Rozwijaj się z funduszami europejskimi. Nowe programy dla przedsiębiorców", które odbędzie się we Wrocławiu 24 maja b.r. w godzinach 11.30-16.00. 

Czytaj więcej...

Jak przygotować się do rozpoczęcia własnej inwestycji budowalnej? Czy potrzebuję decyzji o pozwoleniu na budowę? Jakie dokumenty przygotować i na co zwraca uwagę organ administracji publicznej po otrzymaniu wniosku o pozwolenie na budowę? Na te i wiele innych pytań o pozwolenie na budowę odpowiedź znajdziecie Państwo w nowym kursie Akademii PARP, który jest bezpłatnie dostępny na platformie e-learningowej PARP.

Czytaj więcej...