Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Społeczeństwa innowacyjne coraz częściej dążą w kierunku skrócenia czasu pracy, by w dłuższej perspektywie zapewnić sobie wzrost, zrównoważony rozwój oraz poprawę jakości życia. To tylko jeden z trendów szczegółowo omówionych w najnowszym raporcie „Monitoring trendów w innowacyjności” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakie jeszcze kierunki zmian mają szansę wytyczyć drogę do naszej przyszłości?

Czytaj więcej...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Wielkopolski w Koninie zaprasza na bezpłatne webinarium. Celem spotkania jest przedstawienie informacji na temat działań planowanych do realizacji w priorytecie drugim programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. „Fundusze Europejskie dla zielonej Wielkopolski”. Przedstawiona zostanie również oferta Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Wielkopolski.

Czytaj więcej...
29 listopada b.r. odbyła się inauguracja 5. edycji Młodzieżowych Misji Gospodarczych. Jednym z partnerów tegorocznego wydarzenia jest nasz Izba. Podczas pierwszego spotkania miało miejsce poznanie się drużyn młodzieży biorącej udział w Misjach i prezentacja przedsiębiorców zaangażowanych w przedsięwzięcie. Uczestnicy i zaproszeni goście wzięli też udział w zwiedzaniu Centrum Doskonałości Kół Zębatych oraz Wydziału Politechnicznego Akademii Kaliskiej. Celem tegorocznej edycji jest promocja branży mechanicznej jako dobrego miejsca przyszłości zawodowej i rozwijanie kompetencji u zaangażowanej młodzieży.
Czytaj więcej...

7,9 mld euro – taka kwota ma zostać przeznaczona na dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w latach 2021-2027. Program zakłada realizację określonych priorytetów, wśród których znalazły się: wsparcie dla przedsiębiorców oraz środowisko sprzyjające innowacjom. W realizację powyższych dwóch założeń zaangażowana będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która zawarła porozumienie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czytaj więcej...

W piątek 9 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie biznesowe przedsiębiorców zrzeszonych w naszej Izbie. Tym razem spotkaliśmy się w MAHLE BEHR Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. Prócz przedsiębiorców zaproszenie przyjęli: Poseł na Sejm RP dr Andrzej Grzyb, Starosta ostrowski Paweł Rajski oraz wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj Kostka.

Czytaj więcej...