Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo i planujesz wdrożenie innowacyjnej technologii? A może dysponujesz wynikami prac B+R i na ich podstawie chcesz rozpocząć produkcję towarów lub świadczenie usług, które są nowe lub znacząco ulepszone? Zapraszamy na webinarium, na którym wskazana zostanie możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach Kredytu technologicznego finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG). Webinarium odbędzie się w piątek, 28 kwietnia 2023 r., w godzinach od 10:00 do 10:45 na platformie online Zoom.

Czytaj więcej...

Miasta zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, a zużywają trzy czwarte zasobów naturalnych. Już teraz połowę ludności świata stanowią mieszkańcy miast, którzy odpowiadają nawet za 70% światowej emisji dwutlenku węgla. Szacuje się, że do 2050 roku ich liczba wzrośnie o ok. 2,5 mld. Aby duże aglomeracje miejskie były przyjazne i bezpieczne dla ludzi, konieczne jest ich przekształcenie w miejsca, które wytwarzają i chronią zasoby, a nie tylko je konsumują. Czy to możliwe?

Czytaj więcej...

28 marca ogłoszono nabór zgłoszeń do konkursu „Współfinansowanie działań EDIH”, w budżecie którego na podmioty czeka aż blisko ćwierć miliarda złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich. Wnioski na projekty dotyczące wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych mogą składać instytucje wspierające biznes, instytucje nauki i edukacji oraz przedsiębiorstwa, które zostały wybrane przez Komisję Europejską do pełnienia roli Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych.

Czytaj więcej...

Planujesz inwestycje? Potrzebujesz wsparcia? Zachęcamy do udziału w webinarium. Celem spotkania jest przedstawienie informacji dotyczących programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027, w tym na temat planowanych naborów ujętych w harmonogramie konkursów na 2023 rok. Webinarium odbędzie się w środę, 26 kwietnia 2023 r. w godzinach od 11:00 do 11:45 na platformie online Zoom.

Czytaj więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniach regionalnych pt.: Rozwijaj się z funduszami europejskimi. Nowe programy dla przedsiębiorców. Jesteś przedsiębiorcą? Masz własną firmę? Wybierz miasto i przyjdź na spotkanie, aby dowiedzieć się jak możesz skutecznie przy wsparciu funduszy europejskich rozwinąć swoją firmę. Spotkania odbywać się będą w 16 miastach Polski do listopada 2023 r.

Czytaj więcej...

Polska chętnie wdraża innowacje. Jak wynika z danych GUS z listopada 2021 r., nakłady krajowe brutto na działalność badawczo-rozwojową, ściśle powiązaną z nowatorskimi pomysłami, wyniosły w 2020 r. 32,4 mld zł. Za 62,8% tych nakładów odpowiadały przedsiębiorstwa. Rośnie też odsetek podmiotów działających w obszarze B+R. Jak sprawić, by dobre pomysły trafiły na rynek?

Czytaj więcej...