Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej
W środę, 21 marca, odbyła się uroczystość podsumowania kolejnej, VIII już edycji Regionalnych Targów Biznesu i Przedsiębiorczości. Inspiratorem i animatorem wydarzeń targowych, skierowanych do swoich uczniów, jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Od początku realizacji tej inicjatywy aktywnym partnerem jest Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Patronat honorowy sprawuje Starosta ostrowski Paweł Rajski.
Czytaj więcej...

Ustawa 10H, określająca minimalną odległość między wiatrakami a zabudowaniami mieszkalnymi, na kilka lat zamroziła projekty wiatrakowe na lądzie i spowodowała odwrót inwestorów od polskiego rynku. Nowelizacja, którą 13 marca podpisał prezydent, zakłada liberalizację wymogów, ale poprawki wprowadzone w toku prac parlamentarnych sprawiają, że nie będzie ona tak korzystna, jak chciała branża.

Czytaj więcej...

Przy wprowadzaniu kodeksowych regulacji pracy zdalnej założeniem ustawodawcy było przyznanie obu stronom stosunku pracy większej elastyczności jej wykonywania. Aby jednak osiągnąć ten cel, konieczne jest właściwe ukształtowanie warunków pracy na odległość, od początku jej świadczenia.

Czytaj więcej...

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą urząd skarbowy jeszcze przed upływem terminu zwrotu VAT musi doręczyć przedsiębiorcy postanowienie o przedłużeniu tego terminu. Oznacza to, że do skutecznego przedłużenia terminu nie wystarczy jedynie wydanie postanowienia przez organ, czy nadanie go na poczcie. Mimo to organy podatkowe nadal bezprawnie wstrzymują należne przedsiębiorcom wypłaty środków z tytułu rozliczeń VAT. Na zachwianie lub nawet utratę płynności finansowej jest z tego powodu narażonych nawet kilkaset tysięcy firm w Polsce.

Czytaj więcej...

Bankomaty, chatboty, kasy samoobsługowe czy kioski do zamawiania jedzenia – to tylko niektóre przykłady wdrożenia automatyzacji w życie codzienne. Postęp technologiczny i transformacja cyfrowa wręcz wymuszają zmianę sposobu działania i prowadzenia firm. Automatyzacja jest również odpowiedzią na coraz bardziej widoczny trend „busy life” wśród konsumentów – czyli więcej, szybciej i wygodniej.

Czytaj więcej...

W Polsce o przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy dba Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), która zabiega o przestrzeganie zakresu prawa pracy zapisanych w rozdziale X Kodeksu pracy. W prawie polskim oprócz tej ustawy obowiązuje jeszcze szereg rozporządzeń szczegółowych, np. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, z późniejszymi zmianami) oraz Polskie Normy.

Czytaj więcej...