Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Kredyt ekologiczny

Ruszają bezzwrotne dotacje na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw z całej Polski.

czytaj więcej

Wsparcie transformacji cyfrowej

Europejskie Centra Innowacji Cyfrowych to wsparcie dla MŚP w zakresie wdrażania najnowszych rozwiązań cyfrowych.

czytaj więcej

Przewodnik po naborach w PARP

Dostępne programy oferują wsparcie m.in. w zakresie rozwoju kompetencji w obszarze zielonej ekonomii oraz innowacyjności.

czytaj więcej

Krajowa Izba Gospodarcza z zadowoleniem przyjęła informacje o pracach nad nową „Polityką Przemysłową Polski”[1]. Dynamiczne zmiany w obszarze techniki i technologii, zmiana podejścia do kwestii ochrony klimatu, zmiany społeczne, a przede wszystkim zmiany w modelu globalnej gospodarki, wymagają stworzenia nowych ram dla rozwoju polskiego przemysłu w nadchodzących latach. Dodatkowym impulsem jest pandemia koronawirusa i konieczność wytyczenia właściwej drogi wychodzenia z wywołanego przez nią kryzysu.

Czytaj więcej...

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przygotował raport dotyczący barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał obrotowy, organizowanych w poszczególnych województwach, w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w celu wsparcia mikro- i małych przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19 – w kontekście wniosków i postulatów przedsiębiorców wpływających do Biura Rzecznika MŚP w 2020 r.

Czytaj więcej...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Programu GovTech Polska, ogłosiła konkurs, w którym maksymalna kwota grantu to 2,5 mln zł. Od 22 grudnia br., do udziału mogą zgłaszać się podmioty gospodarcze prowadzące swoją działalność na terytorium Polski i posiadające doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Wybrani w konkursie operatorzy będą aktywizować samorządy do współpracy ze startupami. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 stycznia 2021 r. Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Czytaj więcej...

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw coraz lepiej radzi sobie z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, ale wpływ koronawirusa na biznes jest nadal powszechny. Spadku sprzedaży jesienią doświadczyło 52 proc. MŚP wobec 69 proc. wiosną – wynika z drugiej edycji badania „COVID-19 Business Pulse Survey – Polska” zrealizowanego przez Bank Światowy i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W drugiej edycji badania odnotowano też wzrost odsetka działających przedsiębiorstw o 7 proc., w porównaniu do edycji pierwszej. Nieliczne niedziałające firmy pochodziły głównie z sektora usługowego.

Czytaj więcej...

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo cybernetyczne swojej firmy, w ramach Akademii PARP uruchomiony został bezpłatny kurs online pt. „Cyberbezpieczeństwo w MŚP”. Kurs zawiera praktyczne porady i wskazówki na temat rozpoznawania i zapobiegania zagrożeniom związanym z cyberprzestępczością. Przypominamy, że wszystkie kursy dostępne w Akademii PARP są całkowicie darmowe, a ukończenie każdego z nich daje możliwość uzyskania certyfikatu bez wychodzenia z domu.

Czytaj więcej...

Firmy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na wdrożenie wyników prac B+R. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków w konkursie ogólnym „Badania na rynek”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 lutego br. Wsparcie może wynieść nawet 80 proc. wartości projektu. Konkurs finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój cieszy się dużą popularnością wśród mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość wniosków o wsparcie, złożonych przez nich w poprzedniej edycji konkursu, przekroczyła 2,3 mld zł.

Czytaj więcej...