Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ścieżka Smart - 2 nabór do 30.06.2023

Kompleksowe wsparcie działalności MMŚP w obszarze wzmacniania zdolności B+R i wdrażania innowacji

czytaj więcej

IV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy

Tegoroczne trzydniowe obchody Dnia Przedsiębiorcy odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. w Łodzi.

czytaj więcej

Bezzwrotna dotacja na robotyzację i cyfryzację

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału zaplanowany został nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw w ramach KPO

czytaj więcej

Wskaźnik upadłości i restrukturyzacji jest w Polsce dosyć niski, a rodzime przedsiębiorstwa rzadko – w porównaniu z innymi krajami Europy – korzystają z przewidzianych prawem środków naprawczo-oddłużeniowych. Ułatwieniem ma być nowelizacja prawa upadłościowego, która wejdzie w życie 24 marca i uelastyczni oraz przyspieszy procedurę tzw. pre-packu, czyli przygotowanej sprzedaży. Przełoży się to m.in. na krótszy czas i niższe koszty postępowania upadłościowego. Z kolei na zmniejszenie skali problemów z płynnością finansową może wpłynąć działająca od stycznia ustawa zatorowa.

Czytaj więcej...

Małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Polsce, mogą starać się nawet o 2 mln euro na opracowanie i wdrożenie innowacji w programie finansowanym ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” jest poprawa konkurencyjności polskiego sektora MŚP przez podnoszenie innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z Polski i Norwegii. Termin składania wniosków mija 31 marca br.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorcy, zapraszamy do zapoznania się z Programem Pilotażowym Komisji Europejskiej - Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council). Program skierowany jest do sektora MŚP w zakresie przedsięwzięć wysokiego ryzyka i wysokiego potencjału w celu wsparcia rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów, usług i modelu biznesowego. Warunkiem jest posiadanie biznesplanu i innowacyjnego produktu.

Czytaj więcej...

Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski, przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi, zaprasza przedsiębiorców z południowej Wielkopolski do skorzystania z wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy dla osób defaworyzowanych na rynku pracy.

Czytaj więcej...