Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Ścieżka Smart - 2 nabór do 30.06.2023

Kompleksowe wsparcie działalności MMŚP w obszarze wzmacniania zdolności B+R i wdrażania innowacji

czytaj więcej

IV Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorcy

Tegoroczne trzydniowe obchody Dnia Przedsiębiorcy odbędą się w dniach 12-14 czerwca 2023 r. w Łodzi.

czytaj więcej

Bezzwrotna dotacja na robotyzację i cyfryzację

Na przełomie drugiego i trzeciego kwartału zaplanowany został nabór wniosków dla dużych przedsiębiorstw w ramach KPO

czytaj więcej

Nadchodzące lata to czas sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI). Do 2025 r. wartość globalnego rynku AI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania na niej oparte wdroży aż 97 proc. największych międzynarodowych firm. W Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie sięgnie 200 tys. osób. Natomiast już do 2022 r. dzięki nowym technologiom powstanie na świecie 133 mln miejsc pracy. Takie wnioski płyną z opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 7. edycji raportu „Monitoring trendów w innowacyjności”.

Czytaj więcej...

13 lutego b.r., w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, miało miejsce podpisanie umowy o współpracy jednej z naszych członkowskich firm MAHLE BEHR Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. z Zespołem Szkól Transportowo – Elektrycznych. Przedmiotem umowy jest realizacja staży uczniowskich dla uczniów ZSTE, a docelowo zatrudnienia ich w firmie. Okres stażu będzie wliczany przez ZUS do okresu zatrudnienia.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1018 ze zm.), każdy przedsiębiorca, dokonujący płatności na rzecz innego przedsiębiorcy w ramach transakcji o wartości powyżej 15.000 zł ma obowiązek wpłacić należną kwotę na konto podane w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez szefa KAS, tzw. „białą listą podatników VAT”.

Czytaj więcej...

W imieniu organizatorów zapraszamy na międzynarodowe wydarzenie Engineering B2B Matchmaking”, które odbędzie się 13 maja 2020 r. w Wilnie na Litwie.  Wydarzenie Matchmaking B2B odbywać się będzie podczas międzynarodowej specjalistycznej wystawy produkcji, innowacji i rozwiązań inżynieryjnych BALTTECHNIKA 2020.

Czytaj więcej...

Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

Czytaj więcej...