Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Przedsiębiorcy, zapraszamy do zapoznania się z Programem Pilotażowym Komisji Europejskiej - Europejskiej Rady Innowacji (European Innovation Council). Program skierowany jest do sektora MŚP w zakresie przedsięwzięć wysokiego ryzyka i wysokiego potencjału w celu wsparcia rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych produktów, usług i modelu biznesowego. Warunkiem jest posiadanie biznesplanu i innowacyjnego produktu.

Czytaj więcej...

Izba Przemysłowo - Handlowa Południowej Wielkopolski, przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Fundację im. Królowej Polski Św. Jadwigi, zaprasza przedsiębiorców z południowej Wielkopolski do skorzystania z wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy dla osób defaworyzowanych na rynku pracy.

Czytaj więcej...

W imieniu organizatorów zapraszamy na międzynarodowe wydarzenie Engineering B2B Matchmaking”, które odbędzie się 13 maja 2020 r. w Wilnie na Litwie.  Wydarzenie Matchmaking B2B odbywać się będzie podczas międzynarodowej specjalistycznej wystawy produkcji, innowacji i rozwiązań inżynieryjnych BALTTECHNIKA 2020.

Czytaj więcej...

Nadchodzące lata to czas sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI). Do 2025 r. wartość globalnego rynku AI wzrośnie do przeszło 190 mld dolarów, a rozwiązania na niej oparte wdroży aż 97 proc. największych międzynarodowych firm. W Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie sięgnie 200 tys. osób. Natomiast już do 2022 r. dzięki nowym technologiom powstanie na świecie 133 mln miejsc pracy. Takie wnioski płyną z opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 7. edycji raportu „Monitoring trendów w innowacyjności”.

Czytaj więcej...

13 lutego b.r., w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim, miało miejsce podpisanie umowy o współpracy jednej z naszych członkowskich firm MAHLE BEHR Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o. z Zespołem Szkól Transportowo – Elektrycznych. Przedmiotem umowy jest realizacja staży uczniowskich dla uczniów ZSTE, a docelowo zatrudnienia ich w firmie. Okres stażu będzie wliczany przez ZUS do okresu zatrudnienia.

Czytaj więcej...