Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, PARP wprowadza kolejne udogodnienia w projektach dotyczących umiędzynarodowienia działalności biznesowej. Dotyczą one konkursów Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (2.3.3 POIR), Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (3.3.3 POIR) oraz Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW).

Czytaj więcej...
Pracodawco, zatrudniasz 10-49 osób na podstawie umowy o pracę, z branż: usługowej, handlowej, przemysłowej, budowlanej? Przygotuj się do wypełnienia obowiązków dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu wynikających z przepisów Kodeksu pracy.
Czytaj więcej...

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego poinformowała o pomocy, jakiej Miasto udzieli przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ostrowski Pakiet Pomocowy ma umożliwić lokalnym przedsiębiorcom przetrwanie kryzysu. Na ten cel z ostrowskiego budżetu wygospodarowano 650 tys. złotych.

Czytaj więcej...

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, od 16 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z funduszy UE w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Łączna wartość wsparcia może wynieść ponad 3,5 miliarda złotych.

Czytaj więcej...